Hur man dynamiskt ändrar oEmbed-bredden och höjden i WordPress

Hur man dynamiskt ändrar oEmbed-bredden och höjden i WordPress

I vår tidigare artikel visade vi dig hur du ställer in oEmbed max bredd i WordPress 3.5 med $ content_width. Det är en perfekt bra lösning för att ändra oEmbed max bredd och höjd, men den förändringen är global. I ett nyligen genomfört projekt ville vi ha olika oEmbed-storlekar för hemsidan och sidan för en inlägg. I den här artikeln kommer vi att visa dig hur du dynamiskt ändrar oEmbed max bredd och höjd i WordPress med de villkorliga uttalandena.

Allt du behöver göra är att lägga till följande funktion i ditt temas functions.php-fil eller i ett platsspecifikt plugin.


//Custom oEmbed Size
function wpb_oembed_defaults($embed_size) {
if(is_front_page()) {
    $embed_size['width'] = 940;
    $embed_size['height'] = 600;
}
else {
	$embed_size['width'] = 600;
    $embed_size['height'] = 338;
}
  return $embed_size;
}
add_filter('embed_defaults', 'wpb_oembed_defaults');

Du kan använda någon av de tillgängliga WordPress-villkoren. Du kan till och med ha oEmbed-bredden anpassad för varje sida om du behöver använda anpassade fält. Förhoppningsvis hittar du den här artikeln användbar i ditt nästa projekt.